Algemene Voorwaarden Renovatie Cashback actie

ACTIE WC UPGRADE Algemene voorwaarden

1. Deze actie is beperkt in de tijd, niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen of acties en beperkt tot onderstaande artikels:

 • Geberit AquaClean Mera, Sela of Tuma (compleet toestel)
  Art. nrs. 146.210.11.1; 146.210.21.1; 146.200.11.1; 146.200.21.1; 146.220.11.1; 146.220.21.1; 146.290.11.1; 146.290.SI.1; 146.290.SJ.1; 146.290.FW.1; 146.090.11.1 ; 146.320.11.1; 146.310.SI.1; 146.310.11.1; 146.310.SJ.1; 146.310.FW.1
 • Geberit Rimfree® hang-wc Renova Compact, Smyle, iCon, Acanto, Xeno² of Citterio (steeds met verdoken bevestiging)
  Art. nrs. 500.803.00.1; 500.208.01.1; 500.208.01.8; 204060000; 204060600; 201950600; 201950000; 500.600.01.2; 500.600.01.8; 500.500.01.1; 500.510.01.1
 • Geberit hang-wc met TurboFlush-spoeltechniek Geberit ONE
  Art. nrs. 500.201.01.1; 500.202.01.1

2. Onderstaande cashback-bedragen zijn van toepassing bij aankoop van een of meerdere Geberit artikels, met een maximum van drie artikels per persoon en per installatie-adres, zoals vermeld in puntje 1.

 • EUR 50,– cashback voor de spoelrandloze Geberit hang-wc’s met verdoken bevestiging Geberit Renova Compact, Smyle, iCon, Acanto, Xeno² en Citterio (Rimfree®)
 • EUR 100,– cashback voor spoelrandloze Geberit wc met TurboFlush- spoeltechniek (Geberit ONE)
 • EUR 150,– cashback voor het douche-wc-model AquaClean Tuma
 • EUR 200,– cashback voor de douche-wc-modellen AquaClean Sela en Mera

3. Enkel via het correct invullen van het daarvoor bestemde actieformulier op de campagnepagina op de website van Geberit nv www.geberit.be heeft men recht op een cashback in het kader van de WC UPGRADE actie. De aanvraag moet vergezeld zijn van een foto, scan of digitale versie van een gedetailleerd aankoopbewijs (officiële factuur van de installateur) van een of meerdere Geberit artikels zoals vermeld in puntje 1.

4. Deze actie is niet van toepassing voor professionelen (installateurs en groothandels). De Geberit toestellen dienen in de eigen woning en voor eigen gebruik te worden geïnstalleerd. Alle business-to-business (zakelijke) aankopen zijn uitgesloten van deelname. Elke doorverkoop via huidige actie is strikt verboden.

5. Deze actie is niet geldig voor Geberit medewerkers, familie, vrienden of kennissen die aan voordelige personeelsvoorwaarden producten hebben aangekocht.

6. Actieperiode: Aanmelden voor de cashback-actie kan van 31.01.2021 tot en met 31.07.2021. Vanaf de aanmelding is het cashback-aanbod 6 maanden geldig met als uiterst mogelijke datum 31.01.2022.
Rekening houdend met de geldigheidsperiode van het cashback-aanbod, komen enkel producten die aangekocht zijn in de periode van 31.01.2021 tot en met 31.01.2022 in aanmerking voor de cashback-actie.

7. Actiegebied: de actie geldt alleen voor de in puntje 1 vermelde Geberit toestellen die in België geleverd en geïnstalleerd zijn.

8. Een foto, scan of digitale versie van de officiële factuur van uw installateur is geldig als bewijs van de aankoop.

9. Geberit streeft ernaar het voordeel binnen de 4 - 6 weken terug te betalen. Het kan voorkomen dat deze termijn wordt overschreden.

10. Geberit, optredend als verantwoordelijke van de verwerking, met maatschappelijke zetel gelegen te Ossegemstraat 24, 1860 Meise en met ondernemingsnummer BE 0408.463.337, verwerkt de door u ingevoerde persoonsgegevens in het hogervermelde actieformulier en deze vermeld op het bijgevoegde aankoopbewijs op basis van de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst of het gerechtvaardigde belang van Geberit, welke basis ook van toepassing is. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om u te contacteren, om te verifiëren of u voldoet aan de voorwaarden van de cashback-actie en om een terugbetaling mogelijk te maken, en voor doeleinden die daarmee redelijkerwijs verenigbaar zijn. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met banken en met andere derden voor zover dit nodig is om de bovenstaande doelen te bereiken. Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, zal Geberit waar nodig de passende waarborgen bieden om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals het sluiten van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken, rekening houdend met de relevante wettelijke bewaar- en verjaringstermijnen. U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, de verwerking te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensportabiliteit, voor zover u deze rechten hebt onder de toepasselijke wetgeving, alsmede het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Voor vragen, gelieve u te richten tot info.be@geberit.com.

11. Het cashback-bedrag kan enkel aangevraagd worden op de officiële website van Geberit nv www.geberit.be via het daarvoor bestemde invulformulier op de specifieke campagnepagina.

12. Vragen en opmerkingen over deze actie kunt u schriftelijk melden aan: Geberit nv, Ossegemstraat 24, 1860 Meise of per e-mail naar info.be@geberit.com.

13. Het cashback-bedrag wordt enkel overgeschreven op een Belgisch rekeningnummer.

ACTIE BADKAMER RENOVATIE Algemene voorwaarden

1. Deze actie is beperkt in de tijd, niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen of acties en enkel geldig bij aankoop van EUR 2000,- tot EUR 5000,- inclusief BTW, of meer dan EUR 5000,- inclusief BTW, aan Geberit producten (met uitzondering van Geberit toevoer- en afvoerleidingsystemen die onder productlijn 21 en 22 vallen).

2. Onderstaande cashback-bedragen zijn van toepassing bij aankoop van een bepaalde waarde aan Geberit producten:

 • EUR 200,– cashback bij aankoop van Geberit producten ter waarde van EUR 2000,– tot EUR 5000,– inclusief BTW
 • EUR 400,– cashback bij aankoop van Geberit producten ter waarde van minimaal EUR 5000,– inclusief BTW

3. Er wordt maximaal één cashback per persoon en per installatie-adres uitbetaald.

4. Enkel via het correct invullen van het daarvoor bestemde actieformulier op de campagnepagina op de website van Geberit nv www.geberit.be heeft men recht op een cashback in het kader van de BADKAMER RENOVATIE actie. De aanvraag moet vergezeld zijn van een foto, scan of digitale versie van een gedetailleerd aankoopbewijs (officiële factuur van de installateur) van een of meerdere Geberit artikels zoals vermeld in punt 1.

5. Deze actie is niet van toepassing voor professionelen (installateurs en groothandels). De Geberit toestellen dienen in de eigen woning en voor eigen gebruik te worden geïnstalleerd. Alle business-to-business (zakelijke) aankopen zijn uitgesloten van deelname. Elke doorverkoop via huidige actie is strikt verboden.

6. Deze actie is niet geldig voor Geberit medewerkers, familie, vrienden of kennissen die aan voordelige personeelsvoorwaarden producten hebben aangekocht.

7. Actieperiode: Aanmelden voor de cashback-actie kan van 31.01.2021 tot en met 31.07.2021. Vanaf de aanmelding is het cashback-aanbod 6 maanden geldig met als uiterst mogelijke datum 31.01.2022.
Rekening houdend met de geldigheidsperiode van het cashback-aanbod, komen enkel producten die aangekocht zijn in de periode van 31.01.2021 tot en met 31.01.2022 in aanmerking voor de cashback-actie.

8. Actiegebied: de actie geldt alleen voor Geberit toestellen die in België geleverd en geïnstalleerd zijn.

9. Een foto, scan of digitale versie van de officiële factuur van uw installateur is geldig als bewijs van de aankoop.

10. Geberit streeft ernaar het voordeel binnen de 4 - 6 weken terug te betalen. Het kan voorkomen dat deze termijn wordt overschreden.

11. Geberit, optredend als verantwoordelijke van de verwerking, met maatschappelijke zetel gelegen te Ossegemstraat 24, 1860 Meise en met ondernemingsnummer BE 0408.463.337, verwerkt de door u ingevoerde persoonsgegevens in het hogervermelde actieformulier en deze vermeld op het bijgevoegde aankoopbewijs op basis van de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst of het gerechtvaardigde belang van Geberit, welke basis ook van toepassing is. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om u te contacteren, om te verifiëren of u voldoet aan de voorwaarden van de cashback-actie en om een terugbetaling mogelijk te maken, en voor doeleinden die daarmee redelijkerwijs verenigbaar zijn. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met banken en met andere derden voor zover dit nodig is om de bovenstaande doelen te bereiken. Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, zal Geberit waar nodig de passende waarborgen bieden om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals het sluiten van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken, rekening houdend met de relevante wettelijke bewaar- en verjaringstermijnen. U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, de verwerking te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensportabiliteit, voor zover u deze rechten hebt onder de toepasselijke wetgeving, alsmede het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Voor vragen, gelieve u te richten tot info.be@geberit.com.

12. Het cashback-bedrag kan enkel aangevraagd worden op de officiële website van Geberit nv www.geberit.be via het daarvoor bestemde invulformulier op de specifieke campagnepagina.

13. Vragen en opmerkingen over deze actie kunt u schriftelijk melden aan: Geberit nv, Ossegemstraat 24, 1860 Meise of per e-mail naar info.be@geberit.com.

14. De cashback-bedrag wordt enkel overgeschreven op een Belgisch rekeningnummer.