Disclaimer

Geberit is verheugd met uw bezoek aan deze website en uw interesse in de Geberit producten. Wij vragen u bewust te zijn van onderstaande disclaimer.

Privacybescherming

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is extreem belangrijk voor Geberit. Wij behandelen de ons toevertrouwde gegevens met veel zorg en strikt persoonlijk in lijn met de wettelijke verplichtingen. Onze privacy verklaring is bedoeld om u te voorzien van transparante informatie met betrekking tot het soort van informatie dat we verzamelen, verwerken en opslagen en met welk doel.

Auteursrechten

© Copyright Geberit. Alle rechten voorbehouden. Teksten, afbeeldingen, grafieken, animatiefilms, video’s, geluidsbestanden en andere objecten evenals het gebruik ervan op de website vallen onder het auteursrecht en andere wetten betreffende intellectuele eigendom.

De inhoud van deze website mag niet voor commercieel gebruik worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd dan wel toegankelijk gemaakt aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Geberit. Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde afbeeldingen op de website onder het auteursrecht van derden vallen.

Handelsmerken

Tenzij anders vermeld, vallen alle handelsmerken op deze website onder de rechten die Geberit hierop bezit. Dit geldt in het bijzonder voor merknamen, logo’s en symbolen.

Licenties

Geberit wenst u een innovatieve en informatieve website voor te stellen. Het hierin vermelde intellectuele eigendom is beschermd, met inbegrip van patenten, merknamen en auteursrechten. Via deze website worden geen intellectuele eigendomsrechten van Geberit of derden verleend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Aansprakelijkheid

Geberit schrijft en actualiseert de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg. Echter, wij kunnen niet garanderen dat de inhoud accuraat, actueel en volledig is. Enigerlei aansprakelijkheid voor schade die direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van deze website is, voor zover wettelijk toegelaten, uitgesloten.

Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet bij verlies van leven, lichamelijk letsel dan wel gezondheidsschade ingevolge de intentionele niet-naleving van verplichtingen of grove nalatigheid langs de kant van Geberit.

Geberit is niet aansprakelijk voor de technische werking (in het bijzonder de afwezigheid van virussen) en de inhoud van derde websites waaraan deze website refereert dan wel hiermee een link vormt.