Verklaringen

Conformiteits- en prestatieverklaringen

Voor het in de handel brengen van bepaalde producten is de fabrikant wettelijk verplicht een conformiteitsverklaring (Declaration of Conformity – DoC) of een prestatieverklaring (Declaration of Performance – DoP) af te geven. Deze producten moeten voorzien zijn van het passende conformiteitsmerkteken (bijv. CE of UKCA).

In de onlinecatalogus van Geberit zijn na het selecteren van het product onder «Documenten» de verklaringen beschikbaar om te downloaden.

Naar de productcatalogus

Bij vragen verzoeken wij u zich te richten tot: info.be@geberit.com .

Afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Symbool "Afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur"

Het symbool van de doorgekruiste afvalbak op wielen betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het restafval mag worden verwijderd, maar gescheiden moet worden afgevoerd. Eindgebruikers zijn wettelijk verplicht oude apparaten in te leveren bij openbare afvalverwijderingsinstanties,bij distributeurs of bij Geberit voor correcte afvoer. Veel distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn verplicht afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos terug te nemen. Neem voor een retourzending naar Geberit contact op met het verantwoordelijke verkoop- of servicebedrijf.

Gebruikte batterijen en accu's die niet in het oude apparaat zijn ingesloten, alsmede lampen die uit het oude apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd, moeten van het oude apparaat worden gescheiden alvorens het bij een afvalverwijderingspunt in te leveren.

Als op het oude apparaat persoonsgegevens zijn opgeslagen, zijn de eindgebruikers zelf verantwoordelijkvoor het wissen ervan voordat zij het apparaat bij een afvalverwijderingspunt inleveren.

Afvoer van gebruikte batterijen

Symbool "Afvoer van gebruikte batterijen"

Het op de batterijen afgebeelde symbool van de doorgekruiste afvalbak op wielen betekent, dat gebruikte batterijen niet samen met het restafval mag worden verwijderd, maar gescheiden moet worden afgevoerd. Eindgebruikers zijn wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren bij geschikte inzamelpunten voor correcte afvoer, waaronder met name handelszaken waar batterijen gratis kunnen worden ingeleverd.

Batterijen kunnen giftige zware metalen bevatten. “Pb“ betekent dat de batterij meer dan 0,004 massaprocent lood bevat. “Cd“ betekent dat de batterij meer dan 0,002 massaprocent cadmium bevat. “Hg“ betekent dat de batterij meer dan 0,0005 massaprocent kwik bevat.

Een correcte afvoer van gebruikte batterijen beschermt waardevolle hulpbronnen en voorkomt negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu. Bij het hanteren van batterijen die lithium bevatten, moet worden gelet op tekenen van slecht functioneren om gevaren uit te sluiten.