Het milieu beschermen met Geberit-keramiek

Geberit ondersteunt nu een bosbeschermingsproject van de Zwitserse myclimate stichting in Tanzania. Met deze vrijwillige bijdrage compenseert het bedrijf de onvermijdelijke CO²emissies die ontstaan bij de productie van keramiek. Alle keramische producten uit de badkamerseries Geberit ONE, Acanto, Xeno², iCon, Smyle en VariForm zullen vanaf begin 2023 in dit initiatief worden opgenomen.

Geberit staat voor een hoge mate van milieubewustzijn. Wij hebben ons geëngageerd voor een milieubewuste productie die grondstoffen spaart.
De productie van sanitair keramiek is grondstoffen- en energie-intensief. Zowel de aankoop van grondstoffen als de productie en het transport van de keramiek genereren CO²uitstoot. Door technologische innovaties is Geberit in staat om de CO²uitstoot bij de productie van keramiek continu te reduceren. Geberit neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de onvermijdelijke emissies die in de waardeketen ontstaan. Geberit ondersteunt vrijwillig een bosbeschermingsproject van de Zwitserse stichting myclimate, dat de CO²uitstoot reduceert in Tanzania, door de aankoop van CO²certificaten.

Wat zijn vrijwillige CO2-certificaten?

CO2-logo (© Geberit)

Voor het klimaat is het niet belangrijk waar de CO²emissies worden geproduceerd of vermeden. Daarom kunnen emissies die op de ene plaats worden geproduceerd, worden gecompenseerd door ze op een andere plaats te besparen. Deze compensatie gebeurt via zogenaamde CO²certificaten. Hun basis is een transparante en controleerbare berekening van de werkelijke hoeveelheden CO²die door een product of dienst worden uitgestoten.

Geberit zet zich in voor bossen en mensen in Tanzania

Bos in Tanzania – myclimate (© Geberit)

Bossen slaan CO²efficiënt op. Tegelijkertijd zorgen zij voor stabiele grondwatervoorraden en biodiversiteit. Daarom zet Geberit zich in voor de bescherming van de bossen in de Yaeda-vallei in Tanzania. Hier beslaan de primaire bossen een oppervlakte van 34.000 hectare. Ze zijn het habitat van talrijke soorten beschermde dieren zoals leeuwen, cheeta's en luipaarden, olifanten, giraffen, zebra's en gazellen. Illegale houtkap en stroperij eisen echter hun tol van de bossen en de dieren die er leven.

In de Yaeda-vallei wonen ook de Hadza- en Datooga-gemeenschappen. Hun traditionele levenswijze als bewakers van het bos wordt ook bedreigd door de oprukkende landbouw en de intensieve veeteelt. Samen met de stichting myclimate ondersteunt Geberit zowel het behoud van het bos als de mensen die in de streek wonen. 12 gemeenschappen in de Yaeda-vallei krijgen financiële ondersteuning en bijstand in juridische zaken om illegaal landgebruik en stroperij doeltreffend te voorkomen. Zij vormen patrouilleteams en verscherpen de bewaking van het gebied. Dankzij scholing in bosbouw en agro-ecologische methoden kan de plaatselijke bevolking het bos duurzaam beheren. De middelen uit de verkregen CO²certificaten zullen ook worden gebruikt voor medische zorg voor de plaatselijke bevolking.

Zo beschermt het project de bosbestanden en verbetert het de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.

myclimate: Geberit-partner

myclimate – logo (© Geberit)

Myclimate is een stichting zonder winstoogmerk voor uitgebreide oplossingen voor koolstofcompensatie. De organisatie ondersteunt en ontwikkelt onder meer haar eigen koolstofcompensatieprojecten volgens de hoogste kwaliteitsnormen (Plan Vivo, Gold Standard, VCS (incl. CBB of SD-VISta)).

De CO²emissies van Geberit sanitair keramiek worden transparant berekend en controleerbaar geregistreerd in een openbaar toegankelijke milieuproductverklaring (EPD)  (303 KB).

Meer informatie over het bosbeschermingsproject is te vinden op de CO2-certificaten  (171 KB).