BUILDWISE Zaventem

BUILDWISE Zaventem

Studiebureau: Boydens
Architectenkantoor: BOVA architects
Aannemer: VANHOUT
Installateur: COMTIS installations

Adres: Lozenberg 7, 1932 Zaventem, België

Jaar: 2021-2022

Copyright: © BOVAArchitects

Duurzaamheid bij de materiaalkeuze

Duurzaamheid werd doorheen het volledige project en het ontwerpproces als hoofdzaak beschouwd. Het ontwerpteam werd hier telkens mee geruggesteund door de bouwheer die bewust opteert voor circulariteit. Dit heeft zich enerzijds vertaald in de architecturale en technische concepten, maar anderzijds ook in de keuze voor bepaalde materialen.

Naast het conventionele toevoer en afvoersysteem omvat het project ook een volledig irrigatieleidingnet dat eveneens met Geberit materiaal in Mapress RVS zal uitgevoerd worden omwille van de beoogde duurzaamheid in buitenomgeving. Het irrigatienetwerk is buiten, en de leidingen blijven zichtbaar. Deze maken integraal uit van de architectuur van de gevel.

Het irrigatiesysteem is van het type retentie (waterbodem en capillariteit), hierdoor zal het waterverbruik aanzienlijk lager zijn dan het klassieke druppelsysteem.

Groene long

De gevels worden voorzien van mini-tuinen die fungeren als groene long binnen een meer stedelijke omgeving. Hiertoe is een belangrijke hoeveelheid regenwater benodigd om deze groene gevels te kunnen voorzien van voldoende water. Er werd niet gekozen voor een groen dak voor het hoofdgebouw omwille van het vooropgestelde architecturale concept met mini-tuinen. Tevens is het dak wel bestemd voor de opstelling van een photovoltaïsche installatie.

Hergebruik en regenwaterafvoer

Geberit Pluvia was een bewuste keuze voor regenwaterafvoer. Gezien het gegeven van een renovatie en de noodzaak om alle nieuwe technieken te integreren in bestaande schachten, vormt dit onderdruksysteem een aanzienlijke plaatsbesparing, en dus een groot voordeel binnen dit project. Ook het horizontaal leidingtracé in de bestaande parking waar rekening te houden is met een veelheid aan andere technieken vormt een specifiek voordeel.

Het hergebruik vormt een belangrijke drijfveer binnen dit project, zowel voor het realiseren van irrigatie als de spoeling van de toiletten. De bouwheer heeft er bewust voor gekozen om voor alle wc’s en urinoirs spoeling met regenwater in de basis te voorzien.

Om ook naar dimensionering van installaties toe op een duurzame manier met het materiaal om te gaan werd hier bewust voor gekozen met mogelijkheid om de irrigatie van de minituinen te realiseren binnen een welbepaald tijdsinterval per dag.

Modulaire ruimtes

Algemeen is de modulariteit van de nieuw gecreëerde ruimtes een zeer belangrijk aspect van het ontwerp. Dit is een rode draad geweest in de ontwikkeling van architecturale ontwerp en heeft tevens in belangrijke mate het technisch concept mee bepaald en vorm gegeven. Voor sanitaire ruimtes evenwel is dit beperkt gezien dit overwegend gaat om reeds bestaande ruimtes.

Abonneren op de nieuwsbriefvoor architecten en fans van architectuur

Pictures collage (© Geberit)

Geberit producten en oplossingen worden wereldwijd gebruikt in allerlei soorten gebouwen. Op deze pagina vindt u een selectie van de meest interessante projecten.

«eView», de referentienieuwsbrief van Geberit, behandelt periodiek een actueel thema uit de bouwsector. Naast voorbeelden van spectaculaire projecten biedt «eView» interviews met architecten, bouwkundigen en ontwerpers en verdere achtergrondinformatie.