Duurzaam bouwenNormen en certificaten

Gecertificeerde normen zoals LEED, BREEAM of DGNB maken de duurzaamheidsprestaties van gebouwen transparant. Lees in dit overzicht waar ze voor staan.

Het gebouw wordt telkens beoordeeld op basis van een gedetailleerde catalogus van criteria van een certificeringsbedrijf. De samenstelling en de weging van de criteria verschillen van label tot label. De meeste werken met een puntensysteem.

  • De beoordeling of certificering heeft altijd betrekking op het gebouw, niet op individuele producten.
  • Naast milieuthema’s zoals de behoefte van een gebouw aan elektriciteit en warmte, emissies of het gebruik van hulpbronnen zijn voor de certificering ook de levenscycluskosten, de maatschappelijke en sociale aspecten (bijv. toegankelijkheid), het gebouwbeheer, de mobiliteit (verbindingen met het openbaar vervoer) en de omgeving (groene ruimten) relevant.

Nationale en internationale labels

BREEAM, LEED en DGNB staan voor 's werelds drie belangrijkste certificeringssystemen voor duurzaam bouwen

Drie normen hebben internationaal een vaste voet gekregen: LEED, BREEAM en DGNB. Afhankelijk van de markt worden belangrijke lokale labels toegevoegd, bijvoorbeeld Minergie in Zwitserland, Well in Polen en Scandinavië of NABERS en Green Stars in Australië.

BREEAM, LEED en DGNB in één oogopslag:

Hoe dragen Geberit producten bij aan de certificering?

Het plaatsbesparende afvoersysteem Geberit SuperTube

Afhankelijk van de norm wordt elke categorie (energiebalans, water, mobiliteit, enz.) anders beoordeeld. Het gebruik van hulpbronnen, waaronder water, is een van de zwaarder gewogen categorieën. Dit omvat waterbesparende spoelsystemen, drinkwaterhygiëne, mogelijkheden voor het gebruik van regenwater en grijs water en efficiënte afvalwaterverwijdering.

Met de waterbesparende spoeltechnologie draagt Geberit bijvoorbeeld bij aan een hogere duurzaamheidsprestatie van een gebouw. Geberit scoort ook in de categorie «Materiaal» met producten van recycleerbaar materiaal (PP leidingsystemen) of ook met oplossingen die bijdragen tot grote ruimte- en materiaalbesparingen, zoals het afvoersysteem SuperTube .

Milieuproductverklaringen

Geberit producten met een milieuproductverklaring zijn onder andere het Geberit Silent-Pro leidingsysteem

Ook de zogenaamde milieuproductverklaringen (Environmental Product Declarations, EPD) hebben een directe invloed op de toekenning van punten.

Zij bieden een transparante, gekwantificeerde en vergelijkbare basis van informatie over de ecologische voetafdruk van bouwproducten. Bij Geberit maken producten met een milieuproductverklaring intussen 30% van de omzet uit.

Abonneren op de nieuwsbriefvoor architecten en fans van architectuur

Pictures collage (© Geberit)

Geberit producten en oplossingen worden wereldwijd gebruikt in allerlei soorten gebouwen. Op deze pagina vindt u een selectie van de meest interessante projecten.

«eView», de referentienieuwsbrief van Geberit, behandelt periodiek een actueel thema uit de bouwsector. Naast voorbeelden van spectaculaire projecten biedt «eView» interviews met architecten, bouwkundigen en ontwerpers en verdere achtergrondinformatie.