19.11.2021 Wereld toiletdag

DE JACHT OP VUILE TOILETTEN

Bedankingsbrief school

We brengen allemaal, elke dag heel wat tijd door in het kleinste kamertje van het huis. Ieder mens heeft dan ook dezelfde natuurlijke behoeften. Toch blijft het enigszins een beschamend onderwerp, om niet te zeggen dat er een klein taboe op rust. Het wordt hoog tijd om die schaamte opzij te zetten en een gesprek aan te gaan over dit meest noodzakelijk en oh zo praktisch kleinste kamertje!

Omdat Wereldtoiletdag op 19 november voor Geberit hoe dan ook een heel bijzondere dag is, willen we als fabrikant van de gelegenheid gebruik maken om aan dit onderwerp extra aandacht te besteden.

Daarom schenkt Geberit dit jaar twee Belgische scholen voor 5.000 euro aan sanitaire toestellen cadeau. Zo kunnen ze op die manier enkelen van de jongsten een betere hygiëne en een groter comfort bieden.

Vormen scholen DE SLECHTSTE LEERLINGEN?

Geberit Bambini sanitair

Als er één plaats is waar toiletten niet altijd even aangenaam zijn, dan zijn dat wel scholen. Het sanitair is er vaak slecht onderhouden, voorbijgestreefd, vuil en kapot. Schooltoiletten vormen een heus probleem voor de volksgezondheid. Omdat de toestand zozeer te wensen overlaat, zijn er zelfs kinderen die een toiletbezoek vermijden.

Hoe moeten we kinderen in dergelijke omstandigheden de regels van basishygiëne bijbrengen? Hoe leren we ze zindelijk worden in een toiletruimte waar ze eigenlijk niet willen zijn?

Getuigenissen

Bernard De Vos

Bernard De Vos, kinderrechtencommissaris:

“Helaas ben ik niet verbaasd over de omvang van het probleem. Dit komt voor mij neer op geweld ten aanzien van de leerlingen. Een onbewust, onzichtbaar en geniepig geweld.“

Problemen van verloedering, netheid, gebrek aan middelen of privacy zijn een echt probleem voor de volksgezondheid.

Benjamin Davidovics, specialist kindergeneeskunde:

“Ik zie urineweginfecties, verstopping en problemen met vulvitis. Meisjes worden het meest getroffen. Waarschijnlijk omdat zij vaker moeten ophouden dan jongens. Er kunnen dus biologische en psychologische problemen ontstaan bij het kind omdat het zich vooral moet concentreren om op te houden.“

Gemiddeld moet een kind 4 tot 7 keer per dag naar het toilet. Maar veel kinderen houden alles op.

Sophie Liebman, leerkracht en auteur van een thesis over toiletten in scholen:

“Jarenlang dacht men bij toiletten in termen van zichtbaarheid en controle. Dus waren de tussenschotten aan de boven- en onderkant open, zonder enige privacy. Maar de normen zijn veranderd en vandaag weigeren kinderen deze nog te gebruiken.“

Geberit maakt zich zorgen over deze situatie en het gebrek aan een juridisch kader hieromtrent. De marktleider op het gebied van sanitaire voorzieningen wil zich inzetten om de regels te veranderen en start daarom voor het tweede jaar zijn wedstrijd. Geberit gaf vorig jaar ook twee Belgische scholen de kans een deel van hun sanitaire voorzieningen te renoveren.

Reglement GEBERIT actie 19 november 2021

ARTIKEL 1 – DOEL VAN DIT REGLEMENT

GEBERIT nv, met hoofdzetel gevestigd Ossegemstraat 24, 1860 Meise, met ondernemingsnummer 0408.463.337, organiseert de actie '19 november' (hierna de Actie) in het kader van de Internationale dag van het toilet.

Door uw deelname aan de Actie gaat u volledig akkoord met dit reglement.

ARTIKEL 2 – DUUR VAN DE ACTIE

 • De Actie begint op 19/11/2021 en eindigt op 3/12/2021 om middernacht.
 • Geberit behoudt zich het recht voor de actie te verlengen, te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren indien de omstandigheden dit vereisen. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze situatie.

ARTIKEL 3 – DEELNEMERS

 • Belgische scholen die worden vertegenwoordigd door een Directielid of door een lid van het Oudercomité kunnen deelnemen aan de Actie en een aanvraag indienen om gratis Geberit sanitaire toestellen te ontvangen ter waarde van 5.000 euro exclusief BTW (adviesprijs).
 • De deelnemers aan de Actie stemmen ermee in dat hun identiteit wordt gecontroleerd. Elke aanwijzing dat een valse identiteit of andere foutieve gegevens werden opgegeven, zal automatisch tot uitsluiting van deelname aan de actie leiden.
 • Elke deelnemende instelling mag slechts één aanvraag indienen. In geval van meerdere deelnames of inschrijvingen zal GEBERIT nv enkel rekening houden met de eerst ontvangen inschrijving.

ARTIKEL 4 – WIJZE VAN DEELNAME EN BEPALING VAN DE BEGUNSTIGDEN

Elke deelnemende school moet het deelnameformulier volledig invullen, en samen met een volledig dossier over de te renoveren toiletten en wasbakken, vóór 3 december 2021 opsturen via e-mail naar hygiene.be@geberit.com.

Het deelnameformulier bevat volgende gegevens:

 • Naam en adres van de school/onderwijsinstelling
 • Achternaam, voornaam en functie van de afgevaardigde van de school
 • Achternaam, voornaam, emailadres en telefoonnummer van de contactpersoon
 • Een gedetailleerd plan van de sanitaire ruimte
 • Minimaal 4 foto's van de sanitaire installatie die zal worden gerenoveerd, waarop duidelijk alle sanitaire toestellen te zien zijn die vervangen moeten worden.
 • Een volledige lijst van de te vervangen toestellen (aantal wastafels, urinoirs, kinder-wc-potten, normale wc-potten, kinder-wc-zittingen, standaard wc-zittingen).
 • Een gewenste leveringsdatum
 • De geplande datum van de renovatiewerkzaamheden.

Het deelnameformulier kan gedownload worden via deze link  (289 KB)

Na de uiterste inzendingsdatum van de aanvragen wordt er tussen alle naar behoren gedocumenteerde dossiers een loting gehouden om 2 scholen te selecteren. De loting verloopt onder het uitsluitende toezicht van gerechtsdeurwaarders Jean-Paul, Anick en Michel de Mûelenaere, Stationlei 13 te 1800 Vilvoorde. Een technisch adviseur van Geberit zal ter plaatse gaan om een plaatsbeschrijving op te maken en de beste opties en producten voor de renovatie vast te stellen. De installatiewerken worden niet door Geberit georganiseerd noch uitgevoerd.

In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt GEBERIT nv zich uitdrukkelijk het recht voor een einde te maken aan de schenking.

ARTIKEL 5 – PRIJS

 • De geselecteerde scholen worden na afsluiting van de Actie per e-mail op de hoogte gebracht.
 • De prijs van de Actie bestaat uit een schenking van 5.000 euro (adviesprijs exclusief BTW) aan sanitaire producten van Geberit.
 • De schenking omvat geen installatiekosten. De installatie wordt niet door Geberit uitgevoerd.
 • De aangeboden producten worden op de tussen Geberit en de instelling overeengekomen datum op het gelijkvloers van het leveringsadres geleverd.
 • De schenking omvat geen aan- en afvoerleidingen of elektrische bekabeling.
 • De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden en kunnen niet worden omgezet in contant geld.
 • De schenking van 5.000 euro aan sanitaire producten van Geberit is 1 jaar geldig (vanaf de verzendingsdatum van de bevestigingsmail).

Indien uitzonderlijke omstandigheden (overmacht en dergelijke) dit vereisen, behoudt GEBERIT nv zich het recht voor deze prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke of grotere waarde.

ARTIKEL 8 – WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

 • GEBERIT nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor feiten die niet onder haar verantwoordelijkheid vallen, zoals verkeerde of niet-levering van e-mail.
 • In geval van overmacht, feiten die zij niet onder controle heeft of een legitieme noodzaak, of een juridische beslissing, kan GEBERIT nv niet aansprakelijk worden gesteld als zij op enig moment genoodzaakt is de actie in te korten, te verlengen, uit te stellen, aan te passen of te annuleren.
 • GEBERIT nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die verband houdt met het plaatsen en het gebruik van de geleverde sanitaire toestellen.

ARTIKEL 9 – REGLEMENT

 • Over dit reglement, de organisatie en/of de resultaten van de actie wordt geen correspondentie (mailverkeer, brieven, telefoongesprekken) gevoerd.
 • Het reglement van de actie kan eenvoudig per e-mail worden aangevraagd op het adres marketing.be@geberit.com.
 • Dit reglement valt onder het Belgisch recht. In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.