Algemene voorwaardenvan Geberit nv

Toepassingsbereik

Tussen Geberit nv. (Belgische vennootschap met maatschappelijke zetel te Ossegemstraat 24, bus 01 – 05, 1860 Meise, met ondernemingsnummer 0408.463.337, hierna genoemd ‘Geberit’) en een koper (hierna genoemd ‘Koper’) van een Geberit toebehoren (hierna genoemd ‘Product’) via de website van Geberit zijn uitsluitend de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing vanaf het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst. De algemene voorwaarden vanwege de Koper zijn in het kader van dit contract niet van toepassing.

De overeenkomst

De bestelling geldt als aanvraag vanwege de Koper om met Geberit een koopovereenkomst af te sluiten. Wanneer de Koper een bestelling bij Geberit plaatst, ontvangt hij/zij per e-mail een bevestiging met de bijhorende details (orderbevestiging). Deze opdrachtbevestiging geldt niet als een offerte, maar informeert de Koper slechts over de ontvangst van zijn/haar bestelling. De koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer Geberit het door de Koper bestelde product verzendt. Gelieve te noteren dat de verkoop van alle Producten uitsluitend in huishoudelijke hoeveelheden geschiedt.

Recht van ontbinding

De consument (de Koper) heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de koopovereenkomst.

U kunt de koopovereenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het Product zonder opgaaf van reden schriftelijk, of – indien u voor die tijd wenst het product te retourneren, – door retourzending van het Product ontbinden. Als niet aan deze voorwaarde is voldaan vervalt het recht op ontbinding. Het geretourneerde Product moet het door Geberit aan de Koper geleverde Product zijn. Het bericht van ontbinding dient te worden gericht aan:

Geberit nv
Ossegemstraat 24, bus 01 - 05
1860 Meise
Telefoon: 02 252 01 11
E-mail: aquaclean.be@geberit.com

Gevolgen van de ontbinding

In het geval de ontbinding geldig is geschied, zullen de wederzijdse prestaties en eventuele bijkomende voordelen worden geannuleerd. Wanneer de Koper het Product slechts gedeeltelijk, in beschadigde toestand of niet kan retourneren, is hij/zij verplicht een schadevergoeding te betalen. Schade aan het product dient hij/zij slechts te vergoeden indien deze te wijten is aan zijn/haar handelen. Schade die is ontstaan door eigenschappen van het Product zal hem niet in rekening worden gebracht.

Het retourneren van Producten gebeurt op risico van Geberit. De Koper dient zelf de kosten voor retourzending te dragen, tenzij het geleverde Product niet overeenkomt met het door hem bestelde Product. In dit geval is het retourneren gratis. Producten die niet retour gezonden kunnen worden, laat Geberit bij u ophalen. De terugbetaling geschiedt binnen 30 dagen. Deze termijn vangt aan op de dag na de herroeping.

Levering en betaling

Geberit levert de bestelde Producten alleen binnen België. Leveringen per post worden onmiddellijk na de ontvangst van de bestelling verwerkt. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van het bestelde Producten aan het adres van de Koper. De Koper dient de koopsom met een creditcard te betalen.

Prijs en verzendkosten

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

De verzendkosten worden afzonderlijk per bestelling weergegeven tijdens het bestelproces.

De verzendkosten worden als volgt berekend:

8.23 EUR inclusief BTW

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van Producten gaat, niettegenstaande de Producten werden geleverd, pas op de Koper over, nadat volledige betaling van de Producten en van al de vorderingen van Geberit op de Koper is geschied.

Contact, dienst na verkoop en klachten

De Koper kan met iedere vraag, voor de dienst na verkoop en voor zijn klachten terecht bij:

Geberit nv
Ossegemstraat 24, bus 01 - 05
1860 Meise
Telefoon: 02 252 01 11
E-mail: aquaclean.be@geberit.com

Privacy

Wij verwerken, verzamelen en slaan uw gegevens uitsluitend op met inachtneming van Belgische privacy-wetgeving. De huidige versie van ons privacy beleid is terug te vinden op de website van de onlineshop https://www.geberit-aquaclean.be onder “Privacy Verklaring”.

Toepasselijke recht

Op de koopovereenkomsten tussen Geberit en de Koper is het Belgisch recht van toepassing.