GEBERIT WATERAFVOERHYDRAULICA VEILIGE WATERAFVOER, WAT ER OOK GEBEURT

Een uitdaging voor ontwerpers en sanitairinstallateurs

Leeggezogen sifons of een sterk fluctuerend waterpeil in de wc zijn net als overgedimensioneerde installaties of onnodige ontluchtingsleidingen indicaties voor tekortkomingen in het ontwerp of de montage. Klachten en vorderingen van de gebruiker en hoge kosten kunnen het gevolg zijn.


Oplossingen voor de waterafvoer

Geberit hydraulische toren
  • Praktische opleiding voor ontwerpers en installateurs aan de hydraulische toren van Geberit
  • Eigen Geberit research in het laboratorium en aan de computer
  • Hydraulisch geoptimaliseerde producten

Meer ruimte dankzij geoptimaliseerd hydraulisch systeem Het Geberit SuperTube verhaal

Plaatsbesparing met Geberit SuperTube

De leidingen hebben een kleinere diameter en hebben geen verluchtingsleidingen nodig, zodat de leidingen in veel kleinere leidingschachten kunnen worden geplaatst. Meer nog: de horizontale leidingen kunnen tot een lengte van 6 meter zonder helling worden geplaatst om ruimte te besparen. De Geberit SuperTube creëert dus meer bruikbare woonruimte.

  • Meer woonruimte
  • Eenvoudige planning en installatie
  • Kleinere, consistentere buisdiameter
  • Geen extra verluchtingsleidingen
  • Horizontale leidingen zonder helling

Geberit SuperTube

Waterafvoerhydraulica - introductie

Geberit SuperTube in een notendop