Drinkwaterhygiëne met GeberitStagnatie veilig voorkomen

Een onderschat gevaar

Douche als mogelijke bron van infectie met legionella

Legionellabacteriën leven in het water en kunnen veteranenziekte veroorzaken. In Duitsland maakt deze ziekte volgens een studie van het Robert-Koch-Institut (alleen in het Duits beschikbaar) ongeveer evenveel dodelijke slachtoffers als het verkeer (alleen in het Duits beschikbaar).

Men raakt besmet door het inademen van fijne druppeltjes, bijv. onder de douche. Ook pseudomonasbacteriën en andere ziektekiemen vormen een gevaar.

Heet of koud en steeds in beweging

Drinkwater is weliswaar nooit helemaal vrij van ziektekiemen, maar in normale gevallen is de concentratie ervan in het drinkwater niet problematisch. Gevaren voor de gezondheid ontstaan pas wanneer de ziektekiemen zich kunnen vermenigvuldigen. Stagnerend water en watertemperaturen tussen 25 °C en 50 °C bevorderen de groei van ziektekiemen. In de praktijk ontstaat dit gevaar bijvoorbeeld in leegstaande woningen, in ruimtes die periodiek worden gebruikt of in ongebruikte dode leidingen.

Hygiëneproblemen door een overmatige groei van ziektekiemen kunnen betrouwbaar worden voorkomen door de volgende maatregelen:

  • Juiste planning, uitvoering en inbedrijfstelling
  • Gebruik volgens de voorschriften
  • Vermijden van stagnatie
  • Vermijden van ongunstige temperaturen tussen 25 °C en 50 °C

Ons drinkwater is niet steriel; het bevat micro-organismen die biofilms vormen. Deze leveren normaal gesproken geen problemen op en tasten de kwaliteit van het drinkwater niet aan. Een stabiel ecosysteem lijkt zelfs een positief effect te hebben op de waterkwaliteit. Toch kunnen biofilms ook een voedingsbodem vormen voor ziektekiemen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Strikte controles

Biofilm in het drinkwatersysteem

Water is een natuurlijke voedingsbron en kan, afhankelijk van de geografische ligging en de geologische beschikbaarheid, uit de meest uiteenlopende bronnen worden verkregen.Waterleveranciers controleren ons drinkwater voortdurend op chemische, microbiologische en andere indicatorparameters zoals geur en kleur - en het is de strengst gereguleerde voedingsbron ter wereld.

De leveranciers moeten ervoor zorgen dat ons drinkwater via de huishoudelijke watervoorziening van hoge kwaliteit is en geen bedreiging vormt voor de gezondheid - en dat moet ook zo blijven.

Een onderschat risico: legionella- en pseudomonasbacteriën

Legionella pneumophila
Pseudomonas aeruginosa

Wie legionellabacteriën inademt, kan besmet raken op plaatsen waar besmette waterdruppeltjes als aerosols in de lucht terechtkomen, bijvoorbeeld onder de douche of aan waterkranen.

Veteranenziekte kan een longontsteking veroorzaken. Als ziekteoorzaak wordt veteranenziekte echter vaak niet herkend. Bijgevolg is het onbekende aantal gevallen groot en wordt het belang van de ziekte onderschat. Hetzelfde geldt voor pseudomonasbacteriën, die ontstoken wonden en resistentie tegen antibiotica kunnen veroorzaken.

Nauwkeurige meting van legionella groei

De grafiek laat zien hoe de legionella-telling per dag verdubbelt. De metingen werden uitgevoerd in een voedingsrijke omgeving in vergelijking met normaal drinkwater. (© Geberit)

In opdracht van Geberit hebben Prof. Dr. Hubert Hilbi en zijn onderzoeksgroep van de Universiteit van Zürich systematisch onderzoek gedaan naar de groei van legionella.

De verspreiding van legionella neemt toe met toenemende temperatuur tot een maximumpunt. Bij 40°C verdubbelt de legionella ongeveer drie keer zo vaak per tijdseenheid als bij 25°C. In plaats van twee keer te verdubbelen van 1 naar 4 bij 25°C, verdubbelt de legionella zich zes keer van 1 naar 64 bij 40°C.

VDI 6023-1 vereist een volledige watervervanging om de 72 uur en een koudwatertemperatuur van niet meer dan 25°C nadat 3 liter is afgetapt (oranje lijn in de grafiek). In de praktijk is het echter niet altijd mogelijk temperaturen in het kritische bereik te vermijden.

Het temperatuurafhankelijke spoelinterval

Temperatuursafhankelijke spoelintervalcurve (© Geberit)

Op basis van de gemeten vermenigvuldigingscijfers kan een temperatuurafhankelijk spoelinterval (blauwe stippellijn) worden berekend. Overeenkomstig VDI 6023-1 wordt aangenomen dat bij 25°C een spoelinterval van 72 uur voldoende is. Voor hogere temperaturen wordt het spoelinterval zo berekend dat de legionella zich gedurende deze tijd even vaak kan vermenigvuldigen. Dit resulteert bijvoorbeeld in een spoelinterval van 46 uur bij 29°C. Op die manier kan een verhoogd besmettingsrisico worden vermeden, ook al kunnen de koudwatertemperaturen dat niet. Volgens een onderzoeksrapport van de DVGW leiden ook kortdurende temperatuurstijgingen tot boven 25°C niet onmiddellijk tot hoge legionellawaarden.

Probleemgebieden

De gevarenbronnen: stilstaand lauwwarm water in de huisinstallatie.
Selecteer het infopunt in de afbeelding

Voor zuiver drinkwater dat altijd goed wordt opgevangen

Geberit hygiënesysteem - Voor zuiver drinkwater dat altijd goed wordt opgevangen (© Geberit)

Als het gaat om het creëren van een efficiënt concept voor hygiënebeheer in gebouwen, biedt Geberit een totaaloplossing die werkelijk aan alle eisen voldoet.

Het doel: oplossingen op maat bieden om de drinkwaterkwaliteit te handhaven in elke sanitaire installatie en voor elk type en elke gebruiksfrequentie.

Meer informatie over Geberit hygiënesysteem

Bediening met de Geberit SetApp

Geberit SetApp voor een eenvoudige instelling van de spoelprogramma's

De Geberit hygiënespoeling en de Geberit hygiënespoeling geïntegreerd in het inbouwspoelreservoir kunnen comfortabel worden ingesteld met de smartphone en de Geberit SetApp.

Link voor downloaden:

Apple App Store
Google Play Store

NieuwGeberit hygiënespoeling Rapid

Bij acute hygiëneproblemen door stagnatie in het drinkwater moet snel worden gehandeld. Met de nieuwe Geberit hygiënespoeling Rapid kan het probleem snel en eenvoudig worden verholpen. Ze is eenvoudig te bedienen en biedt alle basisfuncties voor een regelmatige wateruitwisseling. De compacte en rendabele hygiëneoplossing werkt met batterijvoeding en kan onmiddellijk worden gebruikt op de plaats waar stagnatie zou kunnen optreden. Daardoor is dit de ideale overgangsoplossing, bijv. wanneer grotere saneringsmaatregelen niet onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd.

Normen en wetten

De waarborging van de drinkwaterkwaliteit in huisinstallaties is onderworpen aan verschillende verordeningen en normen. Op Europees niveau regelt de richtlijn 98/83/EG de kwaliteit van water voor menselijke consumptie. Ontwerpers, sanitairinstallateurs en beheerders spelen wettelijk gezien op veilig als ze deze richtlijnen volgen en zich aan de landspecifieke voorschriften houden.

Richtlijn 98/83/EG

Video

Optimale drinkwaterhygiëne

Ontdek hoe onze bijdrage tot optimale drinkwaterhygiëne er uitziet.

Alle technische informatie over de Geberit hygiënespoelingVind je terug in de online catalogus