Geberit als werkgeverWie zijn we

Gemeenschappelijke waarden

Geberit werknemers - Gemeenschappelijke waarden

Wij streven samen naar dezelfde doelen en leveren daarbij topprestaties.

Dat vereist:

  • een gezamenlijke missie,
  • bewustzijn over de waarden die onze bedrijfscultuur nu en in de toekomst kenmerken,
  • principes die ons de weg wijzen.

Het Geberit Kompas  (309 KB) is het instrument waarin dit vastgelegd is.

Een leidraad in ons dagelijkse werk

Geberit werknemers - Leidraad dagelijks leven

Ons gedrag wordt bepaald door:

  • vertrouwen,
  • wederzijds respect,
  • open en eerlijke communicatie.

Dat vereist een leidraad die voor alle medewerkers over de hele wereld in dezelfde mate bindend is. De Geberit gedragscode omvat alle belangrijke gedragsregels en richtlijnen.

De mensen bij Geberit

Geberit werknemers - De mensen bij Geberit

Onze motivatie ligt in het leveren van topprestaties. Meer dan 12.000 medewerkers in méér dan 40 landen zetten zich wereldwijd in voor ons succes. Daartoe behoren:

  • vakmensen die knowhow en ideeën inbrengen,
  • leidinggevenden die onze mensen op een competente manier stimuleren en doelen stellen,
  • hoog opgeleide en academische specialisten die uitdagende doelen voor ogen hebben en graag in een internationale omgeving actief zijn,
  • leerlingen en stagairs die bij ons hun talenten tot ontplooiing kunnen brengen.