Flatgebouwen economisch afwateren

Geberit Sovent

Stromingstechnisch geoptimaliseerd voor hoge gebouwen
De stromingstechnisch geoptimaliseerde fittingen Geberit Sovent maken een voordelige configuratie van afvalwater-valleidingen in hoge gebouwen mogelijk. Ze maken de leidingcapaciteit enkele malen hoger en maken het inbouwen van een evenwijdig lopende ontluchtingsleiding overbodig.

Lastig probleem voor hydraulische vakmensen
In conventionele afvalwaterleidingen kunnen snel veranderende drukcondities vanaf een bepaalde lengte tot ongewenste neveneffecten leiden. Snel wisselende drukcondities kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat de aan de valleiding aangesloten etageleidingen door een sterke onderdruk leeg gezogen of door overdruk leeg geblazen worden. In de afvalwatersystemen van veel hoge gebouwen treft men daarom zeer ruim gedimensioneerde valleidingen aan en een evenwijdig daarmee lopende ontluchtingsleiding die op regelmatige afstanden met de valleiding verbonden is.

Economisch alternatief voor conventionele afvalwateroplossingen
Met de fitting Geberit Sovent biedt Geberit een voordelig en technisch uitgerijpt alternatief aan voor de conventionele configuratie van afvalwatersystemen in hoge gebouwen. Sovent voorkomt hydraulische afsluiting in de valleiding door etage-aansluitingen en verhoogt daardoor de doorstroomcapaciteit van de valleiding. Tegelijk zorgt Sovent voor een luchttoevoer tussen aansluitleiding en valleiding en maakt zo de evenwijdig lopende ventilatieleiding overbodig. Bovendien voorkomt een scheidingswand het binnendringen van schuim of spatwater in de aansluitleiding.

Systeemcompatibel en solide
Geberit Sovent is verkrijgbaar voor valleidingen met een diameter van 110 of 160 mm. De fitting wordt gemaakt van de sterke kunststof PE-HD en kan gecombineerd worden met Geberit PE of Geberit Silent-db20 afvalwaterleidingen.Conventionele aansluiting van de etageleidingen aan de valleiding Geberit Sovent
Wanneer water in de valleiding en uit de etageleiding bij elkaar komen, kan er onder- of overdruk ontstaan, hetgeen kan leiden tot ongewenste neveneffecten door leeg zuigen of leeg blazen. De hydraulisch geoptimaliseerde fitting voor de etage-aansluiting maakt een kleiner gedimensioneerde valleiding mogelijk, er is geen evenwijdige ontluchtingsleiding nodig en dit bespaart kosten en ruimte.