Veilige waterafvoer, wat er ook gebeurt

Geberit waterafvoerhydraulica

Waterafvoersystemen die aan de hoogste eisen voldoen

Moderne bouwwerken stellen ook aan de waterafvoer steeds hogere eisen. Vooral in hoogbouw en in grote openbare gebouwen of bedrijfsgebouwen moeten grote hoeveelheden water over grote afstanden veilig en betrouwbaar afgevoerd worden. Om een veilige waterafvoer ook bij piekbelastingen te garanderen, ontwikkelt Geberit hydraulisch geoptimaliseerde, innovatieve producten en oplossingen die voldoen aan de gangbare eisen aan een veilige afvoer, brandwerendheid, geluidsisolatie en een spaarzame omgang met natuurlijke hulpbronnen.


Speciaal voor de hoge eisen aan de waterafvoer in hoogbouw heeft Geberit het systeem Geberit Sovent ontwikkeld. Door hun op optimale stroming gerichte vorm maken de Geberit Sovent aansluitingen een optimale lay-out van de afvalwaterleidingen mogelijk. Zij verhogen de capaciteit van de valleidingen met een factor 4 (max.) en maken tegelijkertijd de inbouw van een aparte ontluchtingsleiding overbodig. Zij dragen bij aan een veilige waterafvoer, ook bij piekbelastingen, en aan een voordelige uitvoering van de installatie.


De dakafvoer Geberit Pluvia werkt in contrast met conventionele afvoersystemen met een onderdrukaanzuigsysteem. De hemelwaterafvoertrechters zijn zo ontworpen dat zij het intreden van lucht verhinderen. Op die manier worden de buizen snel gevuld en wordt door een gesloten waterkolom onderdruk in het buisleidingsysteem gegenereerd. Daardoor laat zich bij een gehalveerde buisdiameter de dubbele hoeveelheid water afvoeren. Geberit Pluvia hemelwaterafvoertrechters worden direct onder het dak aangesloten op een verzamelleiding zonder verval. Op die manier kunnen grote dakoppervlakken met een enkele valleiding worden afgewaterd. Ontwerp en planning wordt eenvoudiger en de installatietijd korter.


Geberit Silent-db20 beschikt niet alleen over een hoog geluidsabsorptievermogen, maar ook over aftakkingen voor een geoptimaliseerde stroming. Deze zogenaamde "swept entry"-aftakkingen kunnen door hun speciale vormgeving zwaarder belast worden dan conventionele fittingen. Door hun inbouw kan de valleiding met meer dan 60% hogere afvalwaterwaarden (DU) belast worden.