UN Global Compact en lidmaatschappen

Geberit is sinds 2008 formeel lid bij de UN Global Compact en medeoprichter van het in 2011 opgerichte lokale Zwitserse netwerk. Dit gezamenlijke initiatief van bedrijfsleven, Verenigde Naties, economie en maatschappij dient de maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven met het oog op mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding te stimuleren. Geberit is lid geworden van de UN Global Compact, omdat de principes daarvan voor elk toekomstgericht bedrijf zinvol zijn. Vorderingen met betrekking tot de tien geformuleerde principes van de UN Global Compact zijn samengevat in een overzichtstabel met verwijzingen naar verdere indicatoren voor een duurzaamheidsrapportage:

Verslag UN Global Compact (COP)

Organisaties en verenigingen op het gebied van duurzaamheid.

Sinds 2012 lid van Swiss Water Partnership

Sinds 2000 lid van Transparency International, Zwitserland

Lid van de vereniging obü, het Zwitserse netwerk voor duurzaam ondernemen

Lid van Swissmem, brancheorganisatie van de Zwitserse machinebouw-, elektro- en metaalindustrie.

Deelname aan de werkgroep Health, Safety & Environment bij TEPPFA (The European Plastics Pipes and Fittings Association)

Lid van FECS, European Sanitaryware Producers Federation

Bovendien zijn diverse Geberit maatschappijen lid van nationale organisaties op het gebied van milieubewuste productie, energie, afval- en recyclingmanagement en arbeidsveiligheid en van verenigingen voor duurzaam bouwen:

Minergie (CH); German Sustainable Building Council (DGNB) (DE); Greenbuild (AU); US Green Building Council (USA), Alliance for Water Efficiency (USA), Partner of EPA’s Watersense (USA)