Duurzame producten voor duurzaam bouwen

Uitstekende producten zijn een combinatie van betrouwbaarheid, design en duurzaamheid. Daarom stelt Geberit met consequent ecodesign doorlopend nieuwe maatstaven. Dat minimaliseert over de gehele productlevenscyclus het water- en energieverbruik en de totale milieubelasting - en het levert de basiselementen voor duurzaam bouwen.

Meer

Verantwoordelijkheid wereldwijd

Duurzaamheid moet verinnerlijkt worden - en is tegelijkertijd een belofte aan de mensheid. Dit ziet Geberit in alle opzichten als een grote verantwoordelijkheid. Met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en veelzijdige en internationale ontwikkelingsmogelijkheden voor de medewerkers. En met ontwikkelingsprojecten en een wereldwijde inzet voor het mensenrecht op schoon drinkwater.

Meer

Omzichtig milieumanagement

Milieuvriendelijkheid, efficiënte omgang met natuurlijke hulpbronnen en innovatieve denkwijzen zijn de sleutel tot een duurzame productie. Daarom heeft Geberit altijd al de productie gestaag verder ontwikkeld en de milieubelasting op een consequente manier gereduceerd. Met een zorgvuldig milieubeleid, een ambitieuze CO2-strategie en strenge doelstellingen.

Meer

De hoogste normen in alle segmenten

Duurzaam ondernemen vereist de hoogst mogelijke normen op het gebied van ethiek en milieubescherming. Daarom legt Geberit zijn toeleveranciers in een uitgebreide gedragscode dezelfde normen op waar Geberit zich zelf aan houdt: op het gebied van milieubescherming, sociaal aanvaardbare arbeidsvoorwaarden en eerlijk zakendoen.

Meer