Duurzame dialoog

Succes in een internationale omgeving is ook een kwestie van dialoog. De onderlinge relaties tussen Geberit en haar belanghebbenden is van doorslaggevend belang voor de economische, sociale en ecologische prestaties van Geberit. Klanten en medewerkers, buren en instanties, toeleveranciers en transportbedrijven, milieu-organisaties en maatschappij: zij hebben allemaal interacties en raakvlakken met Geberit, in omgekeerde richting beïnvloeden de zakelijke activiteiten en producten van Geberit al deze 'stakeholders' direct en indirect.

Geberit hecht hoge waarde aan partnerschap in zakelijke relaties en aan eerlijkheid in de omgang met concurrenten en organisaties. Een systematisch gevoerde dialoog maakt het mogelijk potentiële knelpunten of kansen voor verdere ontwikkeling te onderkennen en daar vroegtijdig op in te spelen. Op nationaal en internationaal niveau worden in de betreffende landen of door de Geberit Groep op een actieve manier relaties onderhouden met alle organisaties en instellingen die eisen, wensen of suggesties aan de onderneming te kennen geven. Daarbij komt regelmatig een breed scala van onderwerpen ter sprake (zie afbeelding).