CO2-strategie

Het verbruik van stroom en brandstoffen vertegenwoordigt het grootste deel van de milieubelasting door de Geberit-productie en veroorzaakte in 2010 ca. 77.000 ton aan CO2-emissies. Dit komt overeen met de CO2-voetafdruk van 7000 Europeanen.

Tussen 2006 en 2009 kon de eerste mijlpaal van de CO2-strategie worden bereikt. De relatieve CO2-uitstoot werd met gemiddeld 5% per jaar verlaagd. De doelstelling luidt om tegen 2012 een verlaging met nog eens 15% te realiseren. In 2010 heeft Geberit voor het eerst de nagestreefde gemiddelde doelwaarde niet gehaald vanwege een hogere bezettingsgraad in de productie en een uitbreiding van de infrastructuur. Aan de doelstellingen voor de CO2-reductie op lange termijn wordt echter vastgehouden. Dit kan gerealiseerd worden door een systematische implementatie van maatregelen in de drie actiesegmenten «Energie besparen», «Energie-efficiency verhogen» en «Aandeel van hernieuwbare energiebronnen gericht verhogen».

De vestiging Pfullendorf (DE) koopt bijv. sinds 2008 6 GWh ecostroom per jaar in van de kwaliteiten «naturemade star» en «naturemade basic». De ecostroom vervangt daar ca. 20% van het conventionele stroomverbruik en verlaagt de CO2-emissies met meer dan 3000 ton per jaar. Sinds 2009 neemt ook de vestiging Daishan in China jaarlijks ca. 2 GWh windenergie af, wat nog eens 2500 ton CO2 per jaar bespaart.