EU-verklaringen

Conformiteitsverklaring
Hier vindt u de conformiteitsverklaringen voor onze producten volgens de Europese richtlijnen, zoals de richtlijn "laagspanning" of de richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit.
Conformiteitsverklaring

Prestatieverklaring
Hier vindt u de prestatieverklaringen voor de bouwproducten volgens de verordening voor bouwproducten (305/2011/EG).
Sinds 01/07/2013 is het verplicht een dergelijke verklaring op te stellen voor bouwproducten.
Deze prestatieverklaringen mogen alleen worden opgesteld voor bouwproducten waarvoor er een geharmoniseerde Europese norm of een Europees beoordelingsdocument bestaat.
Prestatieverklaring