Eersteklas opleiding en vervolgopleiding - succes ook voor de toekomst veiligstellen

Geberit is zich ervan bewust dat zowel een gedegen opleiding alsook een constante verdere ontwikkeling en scholing van de medewerkers een belangrijk aandeel heeft in het succes. Dit is vooral ook met het oog op demografische ontwikkelingen en een veranderde leeftijdsopbouw een van de uitdagingen die wij onderkennen en aangaan.

Wij richten ons daarbij vooral op de opleiding en verdere ontwikkeling van aanstormend talent. De persoonlijke en professionele ontwikkeling van ieder individu wordt op diverse manieren gestimuleerd en dit gebeurt in alle functies, activiteitensegmenten en leeftijdscategorieën.

In het kader van halfjaarlijkse of jaarlijkse functioneringsgesprekken worden ontwikkelingsmogelijkheden geïdentificeerd, doelstellingen geformuleerd en maatregelen afgesproken om die te realiseren.

Voor onze medewerkers met potentieel hebben wij ons „Potentials Management“-programma waarmee de weg voor de interne loopbaan geëffend kan worden.