Verkoop

De verkoop is een belangrijke pijler van Geberit, omdat in dit concernonderdeel de omzet gerealiseerd wordt.

Onze medewerkers zijn in zo'n 40 landen actief voor onze afdeling die zich vooral door een brede verscheidenheid van nationaliteiten en mentaliteiten onderscheidt. Het is daarbij van belang dat uitstekend ingespeeld wordt op de grote onderlinge verschillen tussen de markten, wanneer het om installatiegewoontes, assortimenten en marktstructuren gaat. De marktbewerking in elk land moet daarop afgestemd worden. Onze klanten zijn groothandelaren, vakmensen, planners, architecten, particulieren en zakelijke eingebruikers en OEM-klanten. Tot ons takenpakket behoren de klassieke verkoopactiviteiten waarin de klant geadviseerd en bediend wordt, de marketing en de afhandeling van de verkooptransacties. Naast de optimale benutting van het klantgerelateerde omzetpotentieel is de positionering van nieuwe producten en systemen een van de centrale taken.

Voor ons succes is het van essentieel belang dat onze medewerkers alle relevante ontwikkelingen op de voet volgen en dat zij in hun competenties "op gelijke voet" met onze klanten kunnen samenwerken. Als marktleider stellen wij hoge eisen aan onze medewerkers. Naast een gedegen vakkennis verwachten wij van onze verkoopmedewerkers vooral uitstekende communicatieve vaardigheden, verkooptalent, een sterke motivatie en een grote betrokkenheid.