Human Resources

De afdeling Human Resources is wereldwijd verantwoordelijk voor de werving en selectie van medewerkers en managers. Het is onze taak de juiste medewerkers te werven en deze voor de lange termijn aan de onderneming te binden. Met een consequente bevordering van de Geberit Leadership cultuur zorgen wij ervoor dat ons bedrijf zich verder kan blijven ontwikkelen met het oog op de toekomst.

Wij zien onszelf als sparringpartners voor het management en zijn actief betrokken bij alle thema's die voor de medewerkers van belang zijn. Het is onze intentie veranderingsprocessen op een pro-actieve manier te begeleiden en slanke, gestandaardiseerde processen te implementeren. De takengebieden binnen de afdeling Human Resources omvatten werving & selectie, training en ontwikkeling. Wij zijn even gemotiveerd bezig met een faire performancemeting van individuele medewerkers als met beloningsvraagstukken, secundaire arbeidsvoorwaarden en de bevordering van de bedrijfscultuur. Met ca. 60 medewerkers over de hele wereld is onze afdeling vertegenwoordigd in alle grotere vestigingen en is zij als onderdeel van het managementteam betrokken bij alle belangrijke structurele en personeelsgerelateerde beslissingen.

Onze veelzijdige en internationaal georiënteerde werkzaamheden vereisen dat wij onze medewerkers werven uit een breed scala van beroepen en culturele achtergronden. Het is even goed mogelijk dat zij een bedrijfseconomische kwalificatie inbrengen als ervaring in een lijnfunctie. Behalve aan bedrijfseconomische basiskennis hechten wij ook hoge waarde aan enthousiasme voor ons werk, een goed gevoel voor mensen en het vermogen nieuwsgierig en communicatief te zijn en de juiste vragen te kunnen stellen, ook als die een keer iets delicater van aard zijn. Onze succesvolle medewerkers kunnen enerzijds denken en functioneren in systemen, processen en concepten, maar kunnen anderzijds ook een pragmatische werkwijze waarden.