Finance en Controlling

De taak van de afdeling Finance en Controlling bestaat er in de eerste plaats in de activiteiten van de lokale Geberit-maatschappijen en van het concern als geheel getalsmatig vast te leggen, te analyseren en in een eenduidige, informatieve verslaglegging te presenteren. Daarmee wordt enerzijds aan wettelijke eisen en voorschriften voldaan en anderszijds worden aan de top van de onderneming bedrijfseconomische analyses beschikbaar gesteld als fundament voor afgewogen beslissingen.

Onze afdeling is vertegenwoordigd in 41 landen en heeft wereldwijd ca. 190 medewerkers in dienst. De taken zijn onderverdeeld in twee categorieën. Accounting presenteert de financiële situatie van de onderneming naar buiten toe en omvat in essentie de aspecten boekhouding, inventarisatie en jaarafsluiting. Controlling houdt zich bezig met de planning, controle en coördinatie van de ondernemingsperformance met het oog op de optimalisatie van het succes van de onderneming. De in dit kader verzamelde en gestructureerde informatie dient als basis voor de beslissingen van het management. Onze afdeling verricht niet alleen standaardtaken, maar werkt ook aan diverse projecten zoals bijv. "SAP - New general ledger", een nieuw verkoopplanningstool voor onze fabrieken of een nieuw controllingtool voor groei-initiatieven in de verkoop.

Onze medewerkers hebben diverse opleidingsachtergronden en omvatten experts op het gebied van administratie en controlling, vakmensen op het gebied van finance en accounting en bedrijfseconomische specialisten op HBO- en universitair niveau. Afgezien van de vereiste professionele kwalificaties verwachten wij vooral betrokkenheid en enthousiasme voor de veelzijdige uitdagingen waarmee wij dagelijks geconfronteerd worden.