Potentials Management – toekomstig management in vorm brengen

Wij stellen ons enerzijds als doel om zoveel mogelijk potentiële leidinggevenden binnen Geberit te vinden en deze mensen op leidinggevende taken voor te bereiden. Anderzijds streven wij ernaar nieuwe en van buitenaf instromende mensen de kans te bieden een leidinggevende functie op zich te nemen om zo een gezonde balans tussen de beide mogelijkheden tot stand te brengen.

Met ons „Potentials Management“-programma bieden wij aanstormend talent de mogelijkheid om promotie te maken naar een eerste functie als leidinggevende, projectleider of specialist of om een loopbaanstap te maken naar het middenmanagement of het hogere management.

Naast de ondernemersvaardigheden van onze "potentials" vinden wij ook de sociale en leidinggevende vaardigheden en het begrip voor andere culturen van bijzonder groot belang.

Verslag over managementcursussen voor potentials (uit ons personeelsblad).