Aandelenprogramma

Het aandelenprogramma voor medewerkers (ESPP = Employee Stock Participation Program) voorziet erin dat elke medewerker het recht heeft een bepaald aantal aandelen te verwerven tegen een variabele korting.

Het aandelenprogramma voor het kader (MSPP = Management Stock Participation Program) biedt leidinggevenden het recht de bonus over het afgelopen jaar geheel of ten dele om te zetten in aandelen tegen de marktwaarde.

Actuele aandelenkoers en ontwikkeling van de aandelenkoers