Belgian Beach Volley Finals 2021 Wedstrijdreglement

ARTIKEL 1 - VOORWERP VAN DIT REGLEMENT

GEBERIT nv, met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Ossegemstraat 24, ondernemingsnr. 0408.463.337, organiseert de wedstrijd “Activatie AquaClean“, hierna genoemd 'de Wedstrijd ‘, naar aanleiding van een promotionele campagne (augustus 2021). Deelname aan de Wedstrijd veronderstelt de volledige aanvaarding van onderhavig reglement.

ARTIKEL 2 - DEELNEMERS

De wedstrijd loopt van 11/08/2021 t.e.m. 18/08/2021 middernacht.

Enkel personen die minstens 18 jaar oud zijn en in België wonen, kunnen deelnemen aan de Wedstrijd.

De deelnemers aan de Wedstrijd geven toestemming voor elke controle van hun meegedeelde identiteit, waarbij elke aanwijzing van verkeerde identiteit of andere gegevens automatisch aanleiding geeft tot uitsluiting van deelname aan de Wedstrijd.

Deze actie is niet geldig voor Geberit medewerkers en hun familie.

ARTIKEL 3 - DEELNAMEMODALITEITEN

Van 11/08/2021 tot 15/08/2021 wordt 1 deelnemer aan de wedstrijd die de 2 vragen correct heeft beantwoord en die het dichtst bij het antwoord op de schiftingsvraag komt, tot winnaar uitgeroepen.

De wedstrijd verloopt onder het uitsluitende toezicht van gerechtsdeurwaarder Anick de Mûelenaere, Stationlei 13 te 1800 Vilvoorde. Aan het einde van de Wedstrijd zal de deurwaarder 1 winnaar aanwijzen uit de deelnemingsformulieren die hij vóór 15/08/2021 om middernacht heeft ontvangen. De winnaar ontvangt 1 Geberit AquaClean Mera Comfort douche-wc ter waarde van 4.600 euro excl. BTW.

De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar, en is in geen geval in geld omzetbaar. De installatiekosten van het toestel zijn niet inbegrepen in de prijs.

De deelnemers aan de wedstrijd aanvaarden dat hun deelname en het eventueel winnen van de prijs wordt aangewend voor marketingdoeleinden van GEBERIT nv. Aldus kan GEBERIT nv de naam van de winnaar en foto’s die zijn genomen bij de overhandiging van de prijzen aanwenden voor promotionele doeleinden.

ARTIKEL 4 - PRIJS

De Wedstrijdprijs bestaat uit 1 douche-wc AquaClean Mera Comfort glansverchroomd met ref. 146.210.21.1.

Als uitzonderlijke omstandigheden dit vereisen (overmacht en vergelijkbaar) behoudt GEBERIT nv zich het recht voor om deze prijs te vervangen door een andere prijs van dezelfde of hogere waarde.

ARTIKEL 5 - AANSPRAKELIJKHEID

GEBERIT nv zal niet aansprakelijk zijn voor feiten die niet aan haar zijn toe te schrijven, zoals bijvoorbeeld het slecht of niet functioneren van de postdienst.

GEBERIT nv zal niet aansprakelijk zijn als zij ingeval van overmacht, door gebeurtenissen buiten haar wil om of gerechtvaardigde noodzaak, of door een gerechtelijke beslissing, gedwongen wordt om de Wedstrijd op gelijk welk moment in te korten, te verlengen, te verschuiven, aan te passen of te annuleren.

GEBERIT nv zal niet aansprakelijk zijn voor de schade verbonden met het genot van de wedstrijdprijs.

ARTIKEL 6 - REGLEMENT

Er wordt geen enkele briefwisseling of andere communicatie omtrent deze Wedstrijd gevoerd. Het reglement is beschikbaar op eenvoudig schriftelijk verzoek via mail op het adres marketing.be@geberit.com.

Onderhavig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken te Brussel zijn bevoegd ingeval van geschillen.

ARTIKEL 7 - PRIVACY

De persoonsgegevens die door de deelnemers worden verstrekt, worden ten behoeve van het beheer van dit programma elektronisch verwerkt en zijn bestemd voor het bedrijf GEBERIT NV. Onze Privacyverklaring is van toepassing.